Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací

Zápis

Zápis probíhá každoročně v jarních měsících. Oznámení o místě a době zápisu bývá vyvěšeno na plakátech v MŠ, na webových stránkách školy, na facebooku, v okolních prodejnách a místním tisku.

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí o přijetí je v termínu předem zveřejněném ředitelkou školy vyvěšeno na dveřích MŠ a webu školy. (písemné rozhodnutí o přijetí není rodičům již zasíláno).

Rozhodnutí o nepřijetí je rodičům zasláno poštou do vlastních rukou.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem(přihláška)
  • rodný list dítěte, občanský průkaz
  • Rodiče v MŠ při zápisu získají registrační číslo, pod kterým najdou rozhodnutí o přijetí na dveřích MŠ nebo na www. okruzni7.cz - zápis - rozhodnutí  o přijetí (rozhodnutí o přijetí dítěte rodiče nedostanou písemnou formou - bude uloženo v osobním spise dítěte v MŠ)
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude rodičům zasláno poštou

RODIČE MOHOU ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU OD 25.4. - 7.5. 2019  NEJPOZDĚJI V DEN, KDY BUDE ZÁPIS PROBÍHAT.

 

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.