Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací

O naší škole

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, OKRUŽNÍ 7

Právní forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Břeclav  Právní forma: Obec

Adresa: Okružní 1091/7, 69141 Břeclav

Ředitelka: Mgr. Zdeňka Stanická

  • MŠ se nachází v klidném prostředí v městské části Poštorné, nedaleko hřbitova asi 3 min. chůze od zastávky MHD ul. Nádražní
  • Provoz MŠ od 6.30 - 16.00 hod
  • Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby
  • Školné je 600,- Kč
  • Dětem, které od 1. 9. – 31. 8. v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, se poskytuje bezúplatné vzdělávání
  • Celodenní stravné 44,- Kč, pro děti s OŠD 50,-
  • Poplatky je nutné uhradit do 20. dne v měsíci na ČÚ: 28238-651/0100

 

Filozofie MŠ

Cestou přirozené výchovy rozvíjet osobnost zdravě sebevědomého, sociálně zralého jedince připraveného pro budoucí život.

 

Charakteristika MŠ 

Naše MŠ se nachází v okrajové části Břeclavi, ve čtvrti Poštorná. Její poloha je ideální, protože leží v klidném prostředí blízko lesa a polí. Je dostupná městskou dopravou.

Před lety byla založena místním podnikem "Fosfa" a sloužila pro děti jeho zaměstnanců. Od roku 1994 je naše MŠ právním subjektem.

Je velmi dobře zařízena a vybavena. Tři prostorné třídy jsou velmi dobře zařízeny a nadstandartně vybaveny. Jejich součástí jsou moderní sociální zařízení, výdejny jídla a šatny. Třídy jsou rozděleny na pracovní a hrací kouty. V každé třídě je dostatečný výběr hraček, pomůcek, dětské literatury a encyklopedií. Děti mohou pracovat s keramickou hlínou - máme vlastní keramickou pec. Ve třídě čmeláčků máme interaktivní tabuli.

Škola stojí uprostřed velké zahrady osázené stromy, vybavené dvěma pískovišti, průlezkami, tobogánem, pružinovými a váhovými houpačkami, dvěma domečky pro děti, zastřešenými stoly a lavičkami, brouzdalištěm, sprchou, fontánou. Dále se zde nachází horolezecká stěna, lanový mostek a kolotoč. Součástí zahrady je umývárna se záchodky, sklad venkovních hraček a sportovního náčiní.

V MŠ jsou 3 třídy, v každé může být zapsáno až 25 dětí, celkem 75 dětí, se kterými pracuje 6 učitelek a 3 asistentky pedagoga.

Ve třídě Čmeláčků pracuje pí uč. Monika Nádvorníková a řed. Mgr. Zdeňka Stanická+ AP Táňa doláková

Ve třídě  Rybiček pí uč. Zdeňka Stráníková a Jana Laubová+AP,ŠA Radomíra Oswaldová

Ve třídě Berušek pí uč. Ludmila Lucká a Jana Bolečková +AP  Lubomíra Hajdušková

 

O čistotu se starají pí Lucie Bilská, Táňa Doláková

Součástí školy je vlastní kuchyň, kde pracují pí Hana Vintrlíková a Petra Foukalová. Vedoucí stravování je pí Gabriela Totková.

 

Přijímání dětí probíhá podle stanovených kriterií /viz vnitřní řád MŠ/. Děti jsou zařazovány do tříd dle přání rodičů a potřeb tříd. Rodiče mohou přivádět své dítě do 9 hod. Mají možnost navštívit třídu svého dítěte a pohrát si s ním.

Od 1.9.2017 je povinné předškolní vzdělávání. Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech stanovené v rozsahu 4 hodin denně a to v době od 8.30 – 12.30 hod.

Pracujeme s heterogenními /smíšenými/ třídami. Máme zájem na tom, aby se u nás děti cítily spokojeně a v bezpečí. Vytváříme podmínky pro integraci dětí s autismem a středně těžkým tělesným postižením.

Děti se mohou účastnit práce v následujících kroužcích: Seznámení s flétnou a Veselá angličtina

Pedagogičtí zaměstnanci naší školy mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Všichni zaměstnanci školy jsou loajální, aktivně přistupují ke svému dalšímu vzdělávání a získané poznatky využívají při své práci. Jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

Naše škola organizuje netradiční tvořivé akce pro rodiče s dětmi, ze kterých pořizuje fotodokumentaci, kterou mají rodiče k dispozici na webových stránkách školy a na facebooku.

Velmi dobře zde pracuje sdružení rodičů, které se aktivně podílí na dění ve škole. Máme dobrou spolupráci se ZŠ Komenského v Břeclav-Poštorné, s PPP v Břeclavi, s SPC v Brně na Kociánce a s SPC v Brně na Štolcové ulici.